Forumregels voor het Houtbewerkersforum, www.woodworking.nl

baas

Administrator
5 jun 2012
160
118
Welkom op ons Houtbewerkersforum.

Dit forum is bedoeld voor iedereen die interesse heeft, of actief is, in
houtbewerken. Door het uitwisselen van kennis en ervaring is het forum een
warme bron van inspiratie, waar vragen leiden tot antwoorden; en waar het
tonen van eigen werkstukken een bevestiging is van het open karakter van de
forumgemeenschap.

De "code" waaraan forumleden zich dienen te houden:

Etiquette op het forum

Op ons forum hebben wij respect voor overige forumleden, leveranciers en
fabrikanten van gereedschappen, hout etc. Kritiek is opbouwend. Er
is geen ruimte voor het zwartmaken of kleineren van overige forumleden,
zijn of haar methoden en/of gereedschappen, leveranciers, produkten etc.

Reklame op het forum

Forumleden mogen, als zij ambachtelijk hout bewerken, (uiteraard) schrijven over
de eigen producten, methodieken en in het onderschrift een verwijzing naar hun eigen website opnemen.
Voor forumleden met handelsactiviteiten is dat alleen toegestaan als ze daarmee
bijdragen aan een discussie, en niet alleen om een product te promoten of verkopen.
Het forum is geen springplank voor de eigen website en/of producten, door zg links of doorverwijzingen te plaatsen.

Marktplein

Op het forum "marktplein" mogen producten aangeboden worden die aan hout en
houtbewerken gerelateerd zijn. De aanbieder is in principe geen handelsorganisatie.
Advertenties staan op zichzelf en zijn geen verwijzing naar Marktplaats o.i.d..
Het is geen probleem wanneer mensen alleen maar lid worden
om zaken op ons marktplein aan te bieden, als de aanbieding past in ons concept.
De avatar en forum nickname mogen geen reklame bevatten of verwijzen naarmerknamen.

Waarom deze code?

Om ons forum voor iedereen toegankelijk en plezierig te houden is het goed om te weten
voor wie het forum bedoeld is en waarom het forum in deze vorm bestaat.

Dit forum is bedoeld voor iedereen die interesse heeft, of actief is, in
houtbewerken. Het forum is bedoeld om er voor te zorgen dat we meer plezier aan
ons beroep of hobby beleven en deel uit kunnen maken van een gemeenschap
gelijkgestemden die heel snel online bereikbaar is.
Kritiek zal daarom altijd opbouwende kritiek zijn, forumleden durven elkaar te vertellen
wat ze van de kwaliteit en het ontwerp van de werkstukken vinden, maar altijd met een
positieve toon in het verhaal, met een uitnodiging tot verbetering en met voldoende
zelfreflectie van de criticus, ook die is maar een mens.

Kennis en ervaring worden gewaardeerd en gedeeld. Dat verdient misschien enige toelichting.
Het is prima als een forumlid methode a gebruikt en jij denkt dat b beter
is. Vertel dan de goede kanten van b en beperk je niet tot het opsommen van
wat jij slecht vindt aan a!! Dat is nl. jouw mening en dat hoeven geen waarheden of feiten te zijn.
Een ander voorbeeld: 100 mensen kopen tot tevredenheid van leverancier X, maar dat wordt nooit
gepost. 1 lid heeft een negatieve beleving, dan is dit forum geen plaats om leverancier X zwart
te gaan maken. Dat wil niet zeggen dat er niet over gepost mag worden, maar de toon en inhoud
zijn dan wel belangrijk. Dit forum is geen platform om je persoonlijke geschillen uit te vechten. Dit
forum is ook geen plek om je eigen (waarde) oordeel, goed- of afkeuring leidend te
laten zijn voor je reactie. Wie zich meer voelt, kijkt naar nl. beneden, die
kijkt op anderen neer. Op ons forum is alleen ruimte voor leden die willen
leren en delen, en die om zich heen kijken om in gesprek te komen.

Idealen

Er zitten ook wat idealen achter het forum:

- De liefde voor het ambacht. De kennis, vaak persoonlijk op de werkvloer
overgedragen, het jarenlang moeten oefenen om de juiste vaardigheden te
krijgen om mooie precieze verbindingen te kunnen maken. Maar ook het oefenen
van het oog voor schoonheid en oorspronkelijkheid in vorm en functie. Het
kunnen bedenken en toepassen van technieken en materialen om tot een
oplossing te komen. Het begrijpen hoe men honderden jaren geleden het
ambacht beoefende en dat kunnen reproduceren om antieke werkstukken weer
bruikbaar en toonbaar te maken. Maar ook kennis houden van nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van ons geliefde ambacht.

- De wereld om ons heen. Grondstoffen worden steeds schaarser en we maken
steeds meer producten met een korte levensduur. Dat gaat niet samen en het
past niet bij het ambacht. Daar gaat het om optimaal gebruiken of
hergebruiken van de grondstof en het vervaardigen van producten met een
lange levensduur, die vaak ook de moeite waard zijn om ze een 2e of 3e leven
te geven. Zowel het maken, als het repareren of restaureren is een ambacht.
En dat ambacht verdient het om gepromoot te worden, om er voor te zorgen dat
in ieder geval een deel van onze grondstoffen met liefde een aandacht tot
een blijvend eindproduct gemaakt worden. En waarvan de toekomstige eigenaar
ook weet hoeveel inspanning het heeft gekost om het zo ver te krijgen en ook
de moeite neemt er goed op te passen en het laat repareren als het kapot
gaat ipv weggooien en vervangen.

Misdragingen

Mocht een forumlid vinden dat iemand zich niet aan de regels houdt, dan wordt daar
niet op het forum over gepost, maar een mailtje naar de beheerder gestuurd!

Mocht een forumlid zich onheus bejegend voelen, of vragen hebben over
postings etc. dan ook heel graag een mailtje naar de beheerder.

Er is een commissie die regelmatig toetst en overleg heeft of leden de code niet
te vaak overschrijden. Mocht dat wel het geval zijn dan krijgt de poster een persoonlijk
verzoek zijn postings te corrigeren.
Bij herhaling is uiteindelijk de zwaarste maatregel: verwijdering van het forumlid.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

baas

Administrator
5 jun 2012
160
118
Geacht forumlid, beste forummer, gewaardeerde houtbewerker en geïnteresseerden in ons forum,

In deze serie posts onze forumregels. De bovenstaande versie is tot stand op het forum in maart 2011 en is een redelijke afspiegeling wat de forummers verwachten van het forum en mede posters.

uw beheerder
 

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.